jongerentraining 12-16 jaar

Waarom Be More Me?

Be more me! is een krachtige training als je tussen 12 en 16 jaar bent. Een training die je zelfvertrouwen en zelfkennis versterkt door je talenten centraal te stellen.

Elke jongere heeft talenten, kracht en ontwikkelingspotentieel. Soms overschaduwt ‘pubergedrag’ deze talenten en mogelijkheden. Als we dan gaan kijken achter dat gedrag, zien we vaak jongeren met een groot verlangen om te mogen zijn wie ze echt zijn. En als we dan ook achter het gedrag van de ouders kijken zien we dat ouders wensen dat hun kind trots is op zichzelf en met een stevig en positief zelfbeeld de grote wereld in gaat.

Wat willen we bereiken?

Een zoektocht die voor jou en je ouders best wel een uitdaging kan zijn. Onderweg kunnen jullie het misschien moeilijk met elkaar krijgen. In deze zoektocht lopen wij met jullie mee. We geven inzichten en wegwijzers, we zijn klankbord en spiegel, we helpen mee talenten zichtbaar te maken en geven handvaten om achter elkaars gedrag te kijken.

Hierdoor krijg je meer inzicht in wie je bent, in hoe je denkt en hoe je zelf ontwikkelt. Dat helpt je om ook beter je plek te vinden.

Hoe pakken we het aan?

We geven je op een positieve manier inzichten in:

  • Wat betekent het om ‘puber’ te zijn? Wat gebeurt er allemaal in jezelf dat je je soms in de war of onzeker voelt? En hoe is dit dus een heel normaal proces en ben jij dus niet anders dan al die andere pubers?
  • Wat zijn jouw talenten, overtuigingen en krachten. Wat geloof jij, waar sta jij voor en hoe stuurt dit jouw gedrag?
  • Wat lukt er al allemaal wel en hoe kan je hier nog meer van krijgen?

Uitgangspunten

Door te doen leer je het best. We gaan daarom allerlei activiteiten doen.

Door te praten krijgen we ook taal. We bespre­ken wat we gedaan hebben in de activiteiten.

We houden van evenwicht, dus we stemmen steeds af om een goed evenwicht voor iedereen aan te bieden. Er is plaats voor jouw inbreng.

Onderweg met de kring rond de jongeren

‘Be more me!’ is een veranderingsproces op maat voor ouders èn jongeren. Vanuit een positieve insteek ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en nieuwe dynamieken.

Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van jongeren. Daarom betrekken we je ouders nadrukkelijk in aparte ouderavonden. Voor ouders is het ook niet altijd duidelijk welke rol ze nu precies moeten en kunnen opnemen. Daarom geven we hen ook inzichten over hun opgroeiend kind in de puberteit en ook over henzelf als moderne ouder in een moderne en risicovolle maatschappij.

Zij krijgen handvatten om op een andere manier naar je te kijken en om je te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van je eigen kracht.

Hoe trekken we samen op?

5 bijeenkomsten voor de jongeren:

In het begin leren jullie en wij elkaar wat beter kennen. Al gauw worden het echt leuke momenten om samen bezig te zijn met talenten, overtuigingen, … op een actieve of rustige manier.

3 ouderavonden:

Waarin het vooral gaat over hoe ouders je kunnen steunen. Natuurlijk zijn er nog meer belangrijke volwassenen in je leven. Trainers, docenten, grootouders, oudere broers of zussen, buren, peter of meter,… Ook zij zijn van harte welkom. Zo vormen ze samen jouw ‘kring’.

Effect

‘Ik heb veel bijgeleerd en ga dit nie vergeten in mijn leven. Twas ook plezant! cool

‘Ik vond de zwarte en gekleurde gedachten heel interessant. En ook de pizzametafoor. Mijn papa en ik verstaan mekaar nu met één pizza-gebaar.’

‘Zonder het te beseffen, ben ik veel veranderd. Ik ben veel positiever.’

Waar vind je de jongerentraining?