Sinds 1994 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Begonnen als leerkracht voor verschillende groepen. Daarna meer dan 15 jaar intern begeleider op een basisschool in Aalten.
Momenteel ben ik, naast mijn eigen bedrijf, ook werkzaam als coach passend onderwijs HB voor paraatscholen en coördinator van het ondersteuningsloket Paraat. 
De combinatie van hoogbegaafdheid en aanvullende vragen (o.a. psycho educatie, opvoedingsvragen, gedrag, passend onderwijsaanbod) staat hierbij op de voorgrond. Ik werk samen met alle betrokkenen: kinderen, ouders en scholen. Alles gericht op erkenning en herkenning van (hoog)begaafdheid en het werken naar een passende interventie voor elk individu. 
Ik werk vanuit positieve psychologie. Ontdekken waar je blij van wordt, welke talenten horen hierbij, werken aan veerkracht en vertrouwen zijn interventies die werken bij alle kinderen.  De gedachtengoed van “de blij met mij”- trainingen passen bij mijn visie en werkwijze. 

Locatie

Achterhoek